Foto5_large.jpg
Foto16_large.jpg

Slik startet det hele.

Ideen om et eget leirsted for baptistungdommene i Nord Norge kom etter at noen leirer hadde vært arrangert. Siden leirene ble avholdt på forskjellige steder i distriktet, var det alltid problemer med å finne passende plasser, samt store hus.

På årsmøte i Balsfjord den 19. august 1944 ble det endelig vedtatt å kjøpe en eiendom på et sentralt sted, der en kunne bygge et leirsted, eller en "ungdommenes gård" som man kalte det på den tiden.

En arbeidskomite ble valgt til å forhandle med kjøpmann Christensen i Kasfjord om kjøp av en passende eiendom på Skjerstad. Komiteen hadde følgende medlemmer: Henrik Jørgensen, Bjarne Taranger, P. Arnet Amundsen jr. og Roald Strand. Komiteen fikk også i oppdrag å legge fram arkitekttegninger til neste årsmøte.

Det ble vedtatt å forsøke å få kjøpt så mye bygningsmateriale som mulig siden dette var vanskelig å få tak i under krigen.

I styre møte den 28. mars 1946 vedtok man å kjøpe eiendommen på Skjærstad. Skjøtet ble undertegnet den 30. august samme år, og kjøpesummen var kr. 2.000,-

I Misjonsstyrets protokoll for perioden 1945-49 står følgende skrevet:

Sak 48/1946: Gave fra Amerika.

En har fra Rivermont Avenue Baptist Church, Lynchburg, og fra Foreign Mission Board S.B.C. mottatt ca. kr. 40.000,-. Gaven er formidlet ved pastor Josef Nordenhaug, som i sommer har vært på besøk i Norge. Gaven fordeles således:

Kr. 7.000,- til Norsk Baptist ungdom for kjøp av eiendom i Kasfjord. Stedet skal hete "Rivermont".

Kr. 2.000,- er til tomt og kr. 5.000,- til "permanent bygning".

Startkapitalen til Rivermont leirsted ble altså gitt av amerikanske sydstatsbaptister. Rivemont Avenue Baptist Church befinner seg i Lynchburg, Virginia, og hadde i 1946, da gaven ble gitt, 1200 aktive medlemmer.


Foto10_large.jpg
KS_2_large.jpg

I "Ungdomsbanneret" nr. 1/1950 kan vi lese følgende:

Det begynte jo borte i Amerika en dag under krigen.

En dame traff pastor Nordenhaug på gaten i Lynchburg og ba han ta imot noen dollars, sparepenger hun ville gi til Norge. Disse første slantene vokste i løpet av krigsårene til et beløp på kr. 40.000,-, som da krigen var slutt, ble overrekt Det Norske Baptistsamfunn fra menigheten "Rivermont" til gjenoppbygging av vårt vårt arbeid, da særlig i nord.

Et beløp skulle avsettes til ungdomsheim i Nord Norge, og de ba om den måtte hete "Rivermont".

Det var ikke bare amerikanerne som ville hjelpe til med å skaffe baptistungdommene et leirsted.

Også svenskene bidro med sitt.

Svenska Baptistsamfundets Ungdomsforbund ga noen "tyskerbrakker" som sto på Bjørnefjell. Disse ble transportert til Narvik og sendt videre med båt til Harstad.

Det var disse brakkematerialene som ble brukt til å sette opp hovedhuset på "det gamle" Rivermont.